molky Novinky

Slovak Mölkky Open 2018 - prihlásené tímy

Slovak Mölkky open 2018 (28.7.)

Celý článok

2% pre Mölkky na Slovensku

Venujte 2% na organizáciu Otvorených majstrovstiev Slovenska v hre Mölkky !
Pomôžete tým s propagáciou tejto skvelej Fínskej hry na Sloven ...

Celý článok

8. Otvorené MSR 2016 v hre Mölkky - vyhodnotenie/results

V sobotu 30-ho júla sa na Zlatých Pieskoch v Bratislave uskutočnil už 8 ročník Otvorených majstrovstviev Slovenska v hre ...

Celý článok

4. Otevřené Mistrovství České republiky, 5.9.2015 Černá Hora

 Fotogaléria


Celý článok

7. MSR 2015 Vyhodnotenie / Results

7. Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili 1.8.2015 na Zlatých Pieskoch v Bratislave.

Celý článok

2% z dane

V prípade, že ste sa ešte nerozhodli komu dáte 2% z Vašich daní, tak neváhajte a dajte ich na dobrú vec.

Celý článok

Alfíci víťazmi 3. Majstrovstiev ČR

konečne sa Alfíkom podarilo vyhrať aj u susedov, pričom ani Omegáči sa nedali zahanbiť

Celý článok

Kuchajda Cup 2014

molková sezóna na Slovensku bola úspešne ukončená v Bratislave na Kuchajde dňa 27.9.2014

Celý článok

6. MSR 2014 Vyhodnotenie / Results

6. Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili 26.7.2014 na Zlatých Pieskoch v Bratislave.

Celý článok

5. MSR 2013 Vyhodnotenie / Results

5. Majstrovstvá Slovenska 2013 sa uskutočnili 27.7.2013 na Zlatých Pieskoch v Bratislave.

Celý článok

Viac článkov...

SK / ENČlenstvo a jeho výhody

Členskú základňu zväzu podľa jeho stanov tvoria:

Individuálni členovia - jednotlivci, majúci záujem o aktívne členstvo vo zväze, pričom nie sú členmi klubu, oddielu a pod. V plnom rozsahu sa na nich vzťahujú práva a povinnosti člena.

Kolektívni členovia – kluby, oddiely, pričom podmienkou zaregistrovania oddielu alebo klubu je mať minimálne 4 členov oddielu, resp. klubu.

Mimoriadni členovia - osoby alebo združenia, ktoré majú záujem o rozvoj zväzu, ale nechcú v plnom rozsahu využívať práva a plniť povinnosti riadnych členov.

Čestní členovia - na menovanie sú navrhované osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj hry Mölkky na Slovensku.

Práva člena:

- zúčastňovať sa na voľbách a byť volený do orgánov zväzu

- reprezentácia Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach

- 10% zľava v zväzovej predajni

- a ostatné podľa stanov zväzu viz. Stanovy zväzu 

Členský poplatok je 12 EUR ročne

 

Ako sa stať členom?

Prijatie do zväzu sa vykoná podaním žiadosti o prijatie. O prijatí rozhodne výkonný výbor zväzu (VV SZM). Rozhodnutie o prijatí slúži ako doklad o riadnom členstve vo zväze. Mimoriadnych a čestných členov menuje na návrh predsedníctva výkonný výbor.

 

Online registračný formulár žiadosti o členstvo vo zväze

Meno  
Priezvisko  
Mesto  
E-mail  
Poznámka  
KÓD