molky Novinky

Slovak Mölkky Open 2018 - prihlásené tímy

Slovak Mölkky open 2018 (28.7.)

Celý článok

2% pre Mölkky na Slovensku

Venujte 2% na organizáciu Otvorených majstrovstiev Slovenska v hre Mölkky !
Pomôžete tým s propagáciou tejto skvelej Fínskej hry na Sloven ...

Celý článok

8. Otvorené MSR 2016 v hre Mölkky - vyhodnotenie/results

V sobotu 30-ho júla sa na Zlatých Pieskoch v Bratislave uskutočnil už 8 ročník Otvorených majstrovstviev Slovenska v hre ...

Celý článok

4. Otevřené Mistrovství České republiky, 5.9.2015 Černá Hora

 Fotogaléria


Celý článok

7. MSR 2015 Vyhodnotenie / Results

7. Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili 1.8.2015 na Zlatých Pieskoch v Bratislave.

Celý článok

2% z dane

V prípade, že ste sa ešte nerozhodli komu dáte 2% z Vašich daní, tak neváhajte a dajte ich na dobrú vec.

Celý článok

Alfíci víťazmi 3. Majstrovstiev ČR

konečne sa Alfíkom podarilo vyhrať aj u susedov, pričom ani Omegáči sa nedali zahanbiť

Celý článok

Kuchajda Cup 2014

molková sezóna na Slovensku bola úspešne ukončená v Bratislave na Kuchajde dňa 27.9.2014

Celý článok

6. MSR 2014 Vyhodnotenie / Results

6. Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili 26.7.2014 na Zlatých Pieskoch v Bratislave.

Celý článok

5. MSR 2013 Vyhodnotenie / Results

5. Majstrovstvá Slovenska 2013 sa uskutočnili 27.7.2013 na Zlatých Pieskoch v Bratislave.

Celý článok

Viac článkov...

SK / ENPravidlá hry Mölkky

Stiahnúť vo formáte PDF

Hráči hádžu dreveným kolíkom (orig. fin. Mölkky) do skupiny kolkov (poslovenčené v texte ako molky), ktoré sú očíslované od 1 do 12. Molky sú pred začatím hry postavené do skupiny vzdialenej 3-4 metre od hádzacieho miesta. Hráči, alebo družstvá hádžu za sebou. V prípade, že hráč zhodí len jeden očíslovaný kolík počíta sa mu počet bodov v hodnote uvedeného čísla na molke. Ak hráč zhodí viac ako jednu molku počíta sa mu počet bodov v hodnote počtu zhodených koliek (napr. ak zhodí 3 molky, počítajú sa mu 3 body). Po každom hode sa molky postavia presne na to miesto kde dopadli. Hru vyhráva ten hráč, ktorému sa podarí ako prvému nahrať rovných 50 bodov. Ak niekto z hráčov prekoná hranicu 50 bodov, tak sa mu upraví počet bodov na 25 a pokračuje ďalej. Ak má hráč menej ako 37 bodov a urobí prešľap nepočítajú sa mu body nahrané v tomto hode. V prípade, že hráč má nahrané viac ako 37 bodov a urobí prešlap klesá na 25 bodov. Hráč je vyradený z kola ak nezhodí žiadnu molku 3-krát za sebou.

Hádzací kolík (fin. mölkky): Drevený kolík ktorým sa hádže na očíslované molky. Priemer 55-60 mm, dĺžka 220-230 mm. (obrázok 1)

Kolky (zdom. molky): Drevené kolky (12 ks), očíslované od 1 do 12. Priemer 55-60 mm, dĺžka 90-100 / 150-160 mm. (obrázok 2)

Hráči: Dvaja a viac.

Molkari (fin. mölkkaari): Rámček vymedzujúci hádzaciu plochu (nie je nutný k hre pokiaľ si hraciu plochu vymedzíte inými spôsobom). Širka ~60 cm a bočné strany ~30 cm. (obrázok 3)

Pozície moliek na začiatku hry: Molky sú postavené podľa pravidiel uvedených na obrázku 4. Stavajú sa vo vzdialenosti 3-4 metre od molkari (rámik vymedzujúci hádzaciu plochu).

Poradie hádzania: V prvej hre hráči začínajú hádzať v poradí aké si zvolia. V ďalších hrách začína hráč, ktorý nasleduje po víťazovi. Posledný hráč v hre stavia molky.

Započatie hry: Prvý hráč vrhne štartujúci hod.

Ak spadnú molky: Molky sa postavia na miesto, kde spadli (na miesto, kde je spodná časť molky). Molka sa nezapočítava za spadnutú, ak neleží celou časťou na zemi. Nestači, že je sčasti padnutá a opretá o druhý kolík.

Počítanie bodov: Ak spadne len jedna molka (musí byť kompletné celou časťou na zemi) započítava sa počet bodov v hodnote čísla uvedeného na molke. Ak spadne viac ako jedna molka, započítava sa počet bodov, ktorý je rovný počtu kompletne spadnutých moliek.

Faul: Ak hráč nezhodí žiadnu molku získava faul. V prípade, že hráč fauluje 3x za sebou je vylúčený z aktuálnej hry a môže pokračovať až v ďalšej novej hre

Koniec hry: Hra sa skončí ak niekto z hráčov získa rovných 50 bodov. V prípade, že niekto z hráčov prekročí hodnotu 50 bodov jeho skóre sa znižuje na 25 a pokračuje ďalej v hre.

 

 

molkky-rules-1.gif

Obrázok 1: Hádzací kolík 

 

molkky-rules-2.gif 

Obrázok 2: Molky číslované od 1 do 12

 

molkky-rules-3.gif

Obrázok 3: Vzdialenosť moliek od vymedzenej hádzacej plochy

 

molkky-rules-4.gif

Obrázok 4: Rozostavenie moliek

 

Pre rozhodcov

V prípade, že molka úplne nespadla.

Opiera sa o inú

Nezapočíta sa žiadna

Je na vrchu inej (križujú sa)

Započítajú sa body molky č. 1

                        

V prípade, že molka spadla úplne na zem, započítajú sa všetky spadnuté.