molky Novinky

2% pre Mölkky na Slovensku

Venujte 2% na organizáciu Otvorených majstrovstiev Slovenska v hre Mölkky !
Pomôžete tým s propagáciou tejto skvelej Fínskej hry na Sloven ...

Celý článok

8. Otvorené MSR 2016 v hre Mölkky - vyhodnotenie/results

V sobotu 30-ho júla sa na Zlatých Pieskoch v Bratislave uskutočnil už 8 ročník Otvorených majstrovstviev Slovenska v hre ...

Celý článok

4. Otevřené Mistrovství České republiky, 5.9.2015 Černá Hora

 Fotogaléria


Celý článok

7. MSR 2015 Vyhodnotenie / Results

7. Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili 1.8.2015 na Zlatých Pieskoch v Bratislave.

Celý článok

2% z dane

V prípade, že ste sa ešte nerozhodli komu dáte 2% z Vašich daní, tak neváhajte a dajte ich na dobrú vec.

Celý článok

Alfíci víťazmi 3. Majstrovstiev ČR

konečne sa Alfíkom podarilo vyhrať aj u susedov, pričom ani Omegáči sa nedali zahanbiť

Celý článok

Kuchajda Cup 2014

molková sezóna na Slovensku bola úspešne ukončená v Bratislave na Kuchajde dňa 27.9.2014

Celý článok

6. MSR 2014 Vyhodnotenie / Results

6. Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili 26.7.2014 na Zlatých Pieskoch v Bratislave.

Celý článok

5. MSR 2013 Vyhodnotenie / Results

5. Majstrovstvá Slovenska 2013 sa uskutočnili 27.7.2013 na Zlatých Pieskoch v Bratislave.

Celý článok

OPEN republiková súťaž KUBB-WOODBALL-MÖLKKY, Pasohlávky, ČR

Nesklamali sme a obsadili sme popredné ako aj tie nepopulárne pozície.

Celý článok

Viac článkov...

SK / ENAko sme zakladali zväz   

Na založenie športového zväzu, čo je v právnickej terminológii občianske združenie, je potrebné okrem veľkého nadšenia a entuziazmu aj prekonanie ďalších úradníckych úkonov, ktoré zaberú čas a peniaze. V každom prípade, ak nápad založenia zväzu alebo klubu je natoľko silný, že prekoná byroktratické prekážky, tak nestojí nič v ceste k úspechu. Takže po poriadku, ako sa vlastne zakladá športový zväz alebo klub?

Zakladanie občianskeho združenia sa riadi zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Podľa tohto zákona je potrebné vytvoriť tzv. prípravný výbor, ktorí bude dočasne reprezentovať budúci zväz (občianske združenie). Prípravný výbor musí byť tvorený minimálne 3 osobami z ktorých aspoň jeden dovŕšil vek 18 rokov. Prípravný výbor podá návrh na registráciu združenia na Ministerstvo vnútra SR. Samotný návrh musí obsahovať názov zakladajúceho združenia, menný  zoznam členov prípravného výboru s ich osobnými údajmi (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné čislo, bydlisko) a musí v ňom byť uvedená jedna osoba (staršia ako 18 rokov), ktoré bude splnomocnená zastupovať prípravný výbor v jeho meno. K návrhu je potrebné priložit stanovy organizácie v dvoch vyhotoveniach a kolky v hodnote 2000 Sk.

Po podaní návrhu na registráciu združenia budú splnomocnenej osobe doručené písomne (možno aj telefonicky) pripomienky k stanovám, ktoré musíte odstrániť. Tento schvaľovací proces v našom prípade trval približne 3 týždne. Výsledkom bolo písomné doručenie opečiatkovaných stanov s uvedeným dátumom registrácie a číslom.

Registráciou sa však ešte nič nekončí a Vy po obdržaní schválených stanov s prideleným číslom musíte ísť na príslušný štatistický úrad na oddelenie pridelovania IČO. Tu vypíšete ďalší formulár a na mieste Vám pridelia vaše IČO. Za túto srandu zaplatíte ďalší 100 Sk kolok. Od tohto momentu je Váš zväz, či klub právnická osoba. Ak máte v náplni činnosti aj podnikateľské aktivity prinášajúce zisk musíte sa nahlásiť aj na príslušný daňový úrad, ktorý Vám pridelí DIČ.

Pridaj svoj komentár

Komentár
Vaše meno Antispam kód KÓD